• Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 • Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 • Spitalul Municipal ORĂȘTIE

  Str. Pricazului nr. 16 , loc. Orăștie, cod. 335700, jud. Hunedoara
  Tel. 0254/242950
        0254/242951
  Fax. 0254/241615
  Birou internări : interior 260
  spital @ spitmunor.ro

 
 

Structura organizatorică

Ambulatoriul de specialitate

Secții paraclinice

Posturi vacante

Data concursului: 06.08.2019 - Pozitia: Concurs pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic rezident ultim an confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Secția Medicină Internă
        Anunț   Selecție dosare 
        Anunț organizare concurs   
Data concursului:29-31.07.2019 - Pozitia: Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de fizician la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală
        Anunț   Tematica și bibliografia 
        Regulament de organizare și desfășurare   Fișa postului 
        Proces verbal   
Data concursului:26-30.07.2019 - Pozitia: Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de îngrijitor la Compartiment Oncologie Medicală
        Anunț   Tematica și bibliografia 
        Regulament de organizare și desfășurare   Fișa postului 
        Selecție dosare   
Data concursului:26-30.07.2019 - Pozitia: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical radiologie-imagistică PL, pe perioadă determinată la Laborator Radiologie și Imagistică medicală
        Anunț   Tematica și bibliografia 
        Regulament de organizare și desfășurare   Fișa postului 
        Proces verbal   
Data concursului:25.07.2019 - Pozitia: Concurs pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist , confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
        Anunț   Selecție dosare 
        Anunț   

Anunțuri

Informații de interes public

Administrativ